Bubnování

Milí rodiče,
dnes jsme oslavili den dětí bubnováním! Děti se dozvěděly, jak pračlověk přišel k hudbě a jakým způsobem asi vznikl první bubínek. Děti si vyzkoušely hru dlaněmi o tělo, zpívaly africké písně a hudebně je doprovázely na bubny. Dopoledne bylo plné zábavy, pohybu a radování. Viktorka ho zhodnotila moc hezky: Eliško, to bylo úžasný,co? :)
Paní kuchařky si pro děti také připravily malé překvapení v podobě zmrzliny po obědě.