Tahal děda řepu, ve stoje i v dřepu

„Vyrostla řepa veliká,
na políčku, na poli,
děda velký košík má,
řepou si ho naplní.“

Milí rodiče,

tento týden jsme se věnovali pohádce O veliké řepě. V ranním kruhu se děti staly herci a pohádku dramatizovaly. Procvičily si nejen pořadí postav, ale také kolik bylo postav v pohádce celkem, kolik bylo lidí, kolik zvířátek, které zvířátko bylo první, poslední, kdo z lidí byl první, druhý, poslední, dále pojmy před, za. Děti společně diskutovaly o užitečnosti řepy. Dozvěděly se, že krmná řepa se využívá jako pokrm pro zvířátka a z některého druhu řepy se vyrábí cukr. Kromě řepy jsme si povídali o dalších druzích zeleniny a děti velmi bavila prostorově-orientační hra ,,Na česneky, ředkvičky a mrkve” (děti se staly zeleninou po třech druzích a na povel ,,zelenino, roztřiď se” se musely roztřídit do příslušných polí).
V centrech aktivit děti tvořily řepu různými způsoby, dělaly pokus s cukrem, vodou a inkoustem (barevné oko), společně dotvořily písničku Řepa (vložený odkaz níže) tancem s šátky dle vlastní fantazie i vyráběly záložku do knihy s motivem myši.
Ve čtvrtek jsme si zlepšili zdraví i náladu v solné jeskyni a v pátek jsme si protáhli pořádně tělo při tělocviku.

Již brzy využijeme všechny obaly od Pribináčků (včetně víček), které jste nám přinesli, a postavíme z nich nějaké kočičí dílo. Děkujeme za vaši spolupráci při sbírání obalů.

Pohodový víkend přejí Anet, Jíťa, Pája a Jana

JJ