Prázdninový provoz – děti z ostatních školek

Milí rodiče dětí z ostatních školek,
v pondělí vás uvítáme vás v naší školce na prázdninovém provozu
a již nyní prosíme, přečtěte si tyto důležité informace:

Do které třídy dítě nastoupí
První den budou na každém pavilonu viset seznamy dětí, na kterých bude napsáno, do které třídy nastoupí.

Přidělení obrázkové značky
První den po příchodu oslovte nejdříve paní učitelku, která přidělí dítěti obrázkovou značku, kterou bude mít po celou dobu letní docházky. (ideálně když si jí dítě zapamatuje J)
Přidělenou značku vždy při příchodu dítěte do školky umístěte do značkovníku a dále pokud dítě odchází po obědě – připněte magnet (dítě dostane odpolední svačinu s sebou domů). Pokud dítě bude odcházet až po odpolední svačině, magnet neumísťujte.
Značku popř. magnet umístěte vy, ne dítě.

Příchody a odchody dětí
Příchod dětí do MŠ 6:30 – 8:30
Odchod dětí z MŠ po obědě 12:30 – 12:45
Odchod dětí z MŠ odpoledne 14:30 – 17:00
V těchto hodinách budou vchodové dveře otevřené a stačí na ně pouze zatlačit a opět je za sebou zavřít. V ostatních časech budou dveře uzamčené.
U venkovních branek bude v průběhu pobytu na zahradě paní učitelka, která vás do zahrady vpustí.
Vyzvedávejte své včas (nejpozději v 16:50 hodin).
Provoz MŠ končí v 17:00 hodin – budova se zamyká.
V naprosto mimořádných případech (např. dopravní situace), kdy víte, že tento čas nedodržíte, nás neprodleně informujte na telefonním čísle 724 341 771.

Omlouvání nepřítomnosti dětí
Nepřítomnost dětí nám prosím nahlaste formou SMS na tel. 724 341 771 nejpozději do 8:00 hodin.
V omluvence vždy uveďte jméno dítěte, třídu, termín od kdy do kdy dítě omlouváte a důvod nepřítomnosti.

Pokud víte, že dítě nebude přítomné více dní za sebou, omluvte ho v první den nepřítomnosti již na všechny další dny. Dítě na základě omluvenky odhlásíme ze stravování po dny, na které je omluveno.
Po 8.00 hodině již nebude dítě ze stravování odhlášeno.

Další dny docházky
V dalších dnech je možné, že se děti budou v ranních hodinách scházet na zahradě – v tomto případě bude na vchodových dveřích umístěna cedule „Scházíme se na zahradě“. V závislosti na počasí je možné, že se děti budou osvěžovat zahradní hadicí. V případě velmi teplého počasí prosíme, děti ráno namažte opalovacím krémem a do šatny jim do tašky dejte ručník a plavky. Sledujte tedy cedulky, popřípadě se nebojte zeptat ve třídách paní učitelek.