Prázdninový provoz mateřských škol

Milí rodiče,

Rada MČ Praha 5 schválila dne 23. 1. 2023 na své schůzi záležitosti týkající se provozu mateřských škol zřízených MČ Praha 5 v letních měsících školního roku 2022/2023.
Rozhodnutí Rady zahrnují:
Oznámení o přerušení provozu mateřských škol, zřízených MČ Praha 5, v letních měsících školního roku 2022/2023
Usnesení – Pravidla pro provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v době hlavních prázdnin
Pravidla pro provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v době hlavních prázdnin

Vy, kdo máte zájem přihlásit své dítě na prázdninový provoz:
1, Vyplňte přihlášku dítěte na prázdninový provoz – závaznou přihlášku najdete zde
2, Vyplněnou přihlášku odevzdejte v naší mateřské škole, ve vaší kmenové třídě, paním učitelkám, nejpozději do pátku 10. února 2023

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:
•        Dítě je zapsané v mateřské škole zřizované MČ Praha 5
•        Děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity MŠ, mající prázdninový provoz.

Na přihlášce si můžete vybrat ze tří dvoutýdenních bloků, a to:
  10. 07. 2023 – 21. 07. 2023
  24. 07. 2023 – 04. 08. 2023
  07. 08. 2023 – 18. 08. 2023 

V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné MŠ v lokalitách MČ Praha 5 Barrandov (Barrandov, Hlubočepy), Smíchov (Smíchov, Radlice, Jinonice, Motol, Košíře).  
V návaznosti na počet přihlášených dětí stanoví ředitelé MŠ po projednání se zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději do 10. března 2023.

Prostřednictvím kmenové MŠ budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně.
Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je MŠ mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději ve čtvrtek 6. dubna 2023 včetně a musí být jednoznačně identifikovatelné.
V případě neuhrazení v termínu nebude MŠ mající prázdninový provoz s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a MŠ také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat.
V případě uhrazení neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a MŠ nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.