Koulelo se koulelo – červené jablíčko

Mílé žabičky,

koulelo se červené jablíčko a co se ještě může koulet? Už vás asi napadlo, co jsme tento týden ve školce dělali. Podzim je v plném proudu a v sadech, na polích a vinicích se sklízí vypěstovaná úroda. Teplejší dny vystřídaly dny chladné a proto si se sklizní musíme pospíšit. Co všechno můžeme na poli a v sadu sklidit? Co si můžeme vypěstovat na zahradě? O tom jsme se hodně dozvěděli v ranním kruhu. Také už víme, že se v polovině října symbolicky zamykají zahrady a zavírají studánky. Poznáme druhy ovoce a zeleniny, které se u nás pěstují. Známe jejich využití, i to jak je můžeme zpracovat.

V centrech děti modelovaly ovoce, tiskaly jablíčky, malovaly ovocné stromy, vyráběly mošt, tvořily obrázky pomocí zatloukací stavebnice, pracovaly s knihou a Albi tužkou. Používaly prstovou techniku pro vytvoření obrázku, opisovaly slova, vytvářely políčka z písku nebo tvořily ovocný strom pomocí barevných lepících pásek. Také jsme rozpoznávali zvuky a hudební nástroje. Společně jsme si zahráli pohádku ,, O veliké řepě ,, a naučili se dvě nové básničky. První je – Foukej, foukej větříčku a druhá se jmenuje Podzim.

Zalezli broučci do kapradí

a spí už ve své postýlce.

Jen jeden ještě trávou pádí

v strakaté noční košilce.

Zima mu fouká na kolínka,

v dešti se může utopit.

Kampak tak běží? Pro polínka!

Aby si mohl zatopit.

V pátek byl velký tělocvik. Provedli jsme uvolňovací cviky, udělali si rozcvičku a za pomoci jógy si děti procvičily dechová cvičení. Zahráli jsme si i několik her a venku na hrabališti si děti vyzkoušely jak umí udržet rovnováhu. Jestli chcete vidět jak nám to šlo zasíláme foto.

Krásný víkend přejí Lucie, Ivetka a Lenka.