Přerušení provozu o vánočních prázdninách

Vážení rodiče,

 v souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle ustanovení
§ 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, oznamujeme po projednání se zřizovatelem, že mateřská škola přeruší provoz v době vánočních prázdnin takto:

Mateřská škola, Praha 5 – Barrandov, Kurandové 669, příspěvková organizace bude uzavřena

od  soboty 23. 12. 2023 do pondělí  1. 1. 2024.    

Od úterý 2. 1. 2024 zahájí mateřská škola běžný provoz.