Stávka 27. 11. 2023

Vážení rodiče,

z důvodu reálné hrozby plánovaných nekompetentních zásahů do školství, jsme se rozhodli připojit se ke stávce vyhlášené Českomoravskou konfederací odborových svazů, v pondělí 27. 11. 2023 a přerušit tento den provoz MŠ.

Plánované kroky ministerstva školství proti školám, pedagogickým a nepedagogickým, pracovníkům a především proti dětem považujeme za zpátečnické a velmi rizikové.

Ekonomická situace naší země není dobrá, nicméně šetření na dětech a školství je nedomyšlené a nekoncepční. 

Je potřeba si uvědomit, že ve stávce školských odborů nejde o platy pedagogických pracovníků. Všichni jsme si již zvykli, že pedagogové za svá důstojná ohodnocení nestávkují. Jde nám především o platy těch, kteří naše školství drží „zezdola“. Jde o nepedagogické pracovníky, jako jsou školníci, paní kuchařky a pomocné síly nebo paní uklízečky. Personální a organizační změny se týkají také asistentů pedagoga, kteří pomáhají ve třídách integrovaným dětem, bez nich bychom se v rámci složité inkluze neobešli. S inkluzí jako takovou jsme se naučili velmi dobře pracovat, jakkoli byla zprvu pro všechny zúčastněné náročná. Zde nejde o to, že se školy rozhodnou nepřijmout děti se specifickými poruchami učení. Tyto děti nadále ve školách zůstanou. Je dokonce více než reálné, především podle dat ze školských poradenských zařízení, že tyto děti budou přibývat. Paní učitelky by musely zvládnout individuální přístup k těmto dětem, mnohdy bez podpory asistentů.

Vážení rodiče, naše partnerské vztahy s vámi jsou na velmi vysoké úrovni a my si této spolupráce velmi vážíme. Přáli bychom si, abyste nás v této situaci pochopili a uvědomili si, že důvody, které výše uvádíme, jsou pro kvalitu vzdělávacího systému a pro fungování naší školy velmi zásadní a důležité.

Velmi vám děkujeme za podporu.

Tým MŠ Kurandové

V Praze 20. 11. 2023