Výbor Rady rodičů hledá nové členy

Vážení rodiče,
V letošním školním roce skončí funkční období dvěma členkám Výboru Rady rodičů, paní Hajné
(pokladník) a paní Mehešové (zapisovatelka). Hledáme jejich nástupce.
Schůzka Výboru Rady rodičů probíhá 2x ročně. Vše ostatní řešíme operativně přes WhatsApp. Práce ve
Výboru není časově náročná. Současné členky vám rády vše vysvětlí a pomůžou s převzetím funkce.
Pokud máte o práci ve Výboru RR zájem, pište na e-mail rada.rodicu@centrum.cz.
Hlasování o nových členech Výboru RR proběhne v září na třídní schůzce MŠ.