Abraka dabra simsala bim

Milí rodiče, milé Kočičky,

na počátku minulého století mladí lidé zapalovali v předvečer prvního máje ohně na kopcích, na rozcestích a na pastvinách a tančili kolem nich. Na některých místech bývalo zvykem na hranici upalovat loutku představující čarodějnici. Dalším typickým zvykem bylo házení zapálených košťat do vzduchu. Obřad se nazýval ,,pálení čarodějnic“ a zvyk s pálením loutky na hranici přetrval dodnes.
Kromě toho se v souvislosti s nadcházejícím prvním májem stavěla májka, uklízelo se hospodářství a umísťovaly se větvičky do oken za účelem ochrany.

V souvislosti s následujícími tradicemi jsme si pro vás připravily aktivity a činnosti vhodné pro mladší děti i předškoláky. Nejdříve si s pracovními listy můžete doma společně procvičit sluchové a zrakové vnímání – rozkládání slov na slabiky, počítání, barvy, vnímání a reprodukci rytmu, rýmy, orientaci v ploše, grafomotoriku, koordinaci oko/ruka, správný úchop tužky.
Pak si můžete vybrat některé z pěti center aktivit, které jsme si pro vás připravily a fotografii činností z centra aktivit nám, prosíme, pošlete opět na horka@mskurandove.cz do 1. května.

Knihy a písmena – Co je ukryto v obrázku? V tomto centru si, prosíme, vytiskněte list a vybarvěte obrázek podle čísel. Děti si tak procvičí zrakového vnímání – uvědomování si části a celku, rozlišení detailu, schopnost koncentrace na úkol, barvy, správný úchop tužky, čísla.

V centru Dílna si můžete vytvořit čarodějnickou hůlku. Není nutné postupovat dle návodu, fantazii se meze nekladou. Děti si tak procvičí práci s materiálem/přírodninami, vnímání materiálů a zkoumání jejich vlastností, zapojí smyslové vnímání, fantazii a podpoříte tak jejich tvůrčí schopnosti.

V centru Hudba si můžete zazpívat písničku Saxána anebo si zatancovat na píseň Zavolejte stráže z filmu Ať žijí duchové. Děti si tím procvičí sluchové vnímání a reprodukci rytmu vnímání, dech, hlas, plynulost, pozitivní vztah k hudbě.

V centru Písek a voda můžete umíchat čarodějnický lektvar. Lektvar je důležité pojmenovat. Komu ho čarodějnice umíchala? Co se po jeho vypití stane? Děti si zapojí smyslové vnímání, fantazii, barvy, mohou zkoumat vlastnosti vody a dalších tekutin.

Čarodějnické lektvary - Wiki

Pokusy a objevy – Podívejte se na obrázek, takhle by to mohlo vypadat v kouzelnické školce. Podaří se ti vyřešit úkoly ze zadání níže? :-) Děti v tomto centru rozvíjí smyslové vnímání – zrakové, sluchové, dále schopnost pracovat se zadáním, orientaci na ploše, uvědomování si části a celku, rozlišení detailu, schopnost koncentrace na úkol, názvosloví, barvy.

Určitě už jste zvědaví, co v týdnu dělali vaši kamarádi a také my paní učitelky. Opět jsme s několika dalšími pomocníky natírali plot, aby byl ještě hezčí a barevnější:-) Mimo jiné vám posíláme i pár fotografií z celého týdne. Monča vzala svoji mamku na výlet na kopec Radobyl a také pekla se sestřičkou barevný dort. Jíťa přesazovala rajčátka a Anetka se pilně připravovala na zápis nových dětí do MŠ. Já jsem vzala pejska a šla jsem nakrmit kačenky k Břevnovskému klášteru.

Matýsek si zopakoval mláďátka na kartičkách, které dostal od babičky. Rozhodl se pro Ateliér a pejska vytvořil pomocí křídy.

Páťovi se úkol v Pokusech a objevech moc líbil. Udělal cestičky z provazu a lana na terase.

Vici splnil všechny úkoly! Nejvíc se mu líbila aktivita v centru Pokusy a objevy. V centru Dílna nafoukl rukavici a vyrobil ježka Sonica :-) Navíc si Vici přidal centrum Domácnost a smažil s tatínkem řízky. Všechny kamarády moc pozdravuje.

I Mareček si nakonec vyzkoušel všechna centra a moc ho to prý bavilo, centrum Ateliér asi nejvíc. Poznáte, že základem hlavy lva jsou Marečka otisknuté nohy? Všechny pozdravuje:)

Míša by se také ráda pochlubila svým hříbátkem a dráhou, všechny pozdravuje!

Minulý týden Evžen oslavil své 4. narozeniny. Vyráběl výrobky z papíru, maloval, učil se počítat a abecedu. Společně s bráškou udělal obrázkové kartičky.

Za všechny paní učitelky přejeme Kristiánkovi vše nejlepší k narozeninám, které má v pondělí.

Mějte se fajn, užijte si čarodějnické řádění a těšíme se na vaše fotografie.
Krásný víkend přejí Kočičky