Advent a čekání na Ježíška

Milí rodiče,

tak nám to vrcholí a s tím je spojená snaha prožít předvánoční a vánoční čas pohodově. Držme si palce, aby to vyšlo!

S dětmi si ve školce vypravovali příběh o Ježíškovi. Seděli kolem vánočního stromku a říkáme si, co bychom si přáli. Děti pro Ježíška postavily v kostkách postýlku, v dílně zdobily stáj, domy a kostel z Betléma, v ateliéru malovaly ještě nenarozeného Ježíška u Marie a Josefa,v domácnosti provoněly třídu perníčky za velké pomoci paní Maťoškové (Děkujeme!), v knihách a písmenech děti lepily posloupnost příběhu o Ježíškovi, v písku tvořily Ježíška, v pokusech a objevech zjišťovaly, jak dlouhá cesta do Betléma může být a v hudbě zpívaly písně vánoční i s Orffovými nástroji. Zpívání dětí jste asi většina z vás slyšeli středeční večer na zahradě při příležitosti rozsvícení vánočního stromku, který jsme s dětmi ten samý den zdobili. Snad jste si to užili a předcházející dílny taktéž.

Příští týden nás čeká školkové nadělování. Tento sváteční den připadne na úterý 19.prosince a prosíme, abyste dětem na tento den připravili nějaký ten božihodový obleček. Bude to ve školce náš společný svátek vánoční. Vítané jsou i malé ochutnávky cukroví.

Děkujeme a přejeme vám, abyste našli příležitost se zastavit a spočinout.

Jana, Saša a Lenka

P.S. Děkujeme paní Kortanové za příjemné čtení dětem při jejich odpoledním odpočívání.