Opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.

Vážení rodiče,
z důvodu bezpečnosti Vás žádám, abyste do budovy školy nevpouštěli neznámé lidi. Porušováním této zásady pozbývá náš bezpečnostní systém svého smyslu a zároveň se vystavujete nebezpečí ztráty majetku svého i cizího. Ohrožujete tím i bezpečný pobyt svých dětí.

Z bezpečnostních důvodů bude budova mateřské školy uzamčena:
od 8,30 do 12,15 hodin
od 13,00 do 14,30 hodin
od 17,00 do 7,00 hodin

Mgr. Marie Nová
ředitelka školy