Anglický jazyk v dopoledních hodinách v MŠ

Milí rodiče,

jednou z velkých změn v letošním roce je výuka anglického jazyka, která letos bude probíhat pouze pro předškolní děti. Rodiče předškoláků prosíme o zakoupení pracovního sešitu a výukových videí podle návodu na nástěnce ve třídě. S pracovními sešity budeme pracovat v MŠ (do konce roku zůstanou ve školce). Pro tento krok jsme se rozhodli z několika důvodů:

  • vytvoření menší skupiny dětí pro výuku -> zeefektivnění výuky
  • nedostatek vyškoleného personálu pro výuku všech dětí
  • myslíme si, že je výuka efektivní a má smysl u předškolních dětí (malé děti se nejprve musí naučit pořádně česky a jako předškoláci budou navazovat angličtinou

Výuka aj bude probíhat každý pátek v dopoledních hodinách. Pro děti mladší bude připraven obvyklý program MŠ obohacený o logopedické chvilky a pohyb.