Čas, rodina, člověk

Milí rodiče,

ve smyslu času jsme věnovali pozornost čas. vztahům – např. jak dlouho trvá umývání, oblékání, obouvání -skutečná předloha hodin/ hod. ručičky/, jak dlouho trvá minuta, pět minut, kdy obědváme, svačíme, kdy chodíme na procházku? Chápání množství – co je na obrázku stejné, nestejné, rozdíly.

Bydlení –  rodina – já, ty, my, kde bydlíme? Pojmenuj věci jedním slovem – nádobí, nábytek, oděv, hračky/ např. – Maminka při úklidu pokoje řekne: “ Ještě musím otřít stůl, židle, skříň. Jak bychom to mohli říci ještě jinak? “

Třídění – třídit můžeme různě, nejlehčí je třídění na dvě hromádky podle principu, které dítě částečně zvládlo, a to principu JE – NENÍ. Vybereme jedno kritérium, jednu vlastnost mají či nemají, a tak je vlastně třídíme na dvě skupiny, podněcujeme dítě ke spontánnímu slovnímu projevu/ doprovodu/ toho, co dělá, co dělají druzí, např. nakupujeme – vybereme prstové rukavice, pozor, některé se nepovedly! Motivace – pohádky! / obrazové ilustrace, práce dětí na nástěnce /

Miládka, Lucinka, Janička