Čas vánoc 🎄🕯

Milí rodiče a milé žabičky,

blíží se čas vánoc a proto se i my ve školce pokoušíme nasát trochu té vánoční atmosféry. Hned v pondělí jsme si šli společně koupit vánoční stromeček, který tvoří neoddělitelnou součást vánoc. Společně jsme si hopostavili a zavěsili vánoční ozdoby. Společně jsme si pod ním sepsali svá vánoční přání. V této příjemné atmosféře blikajících světýlek jsme si četli příběh o vzniku vánoc a cestě do betléma. Jak vánoce vznikly a proč se slaví. Připoměli jsme si tradice , které patří ke svátkům vánočním. Proč si schováváme kapří šupinu, co znamená jmelí, pouštění lodiček, krájení jablka nebo házení střevícem.

V centrech jsme si vyráběli vánoční dekorace a papírové ozdoby. Také jsme si vytvořili svůj adventní kalendář, abychom mohli sledovat jak se nám ten štědrý den blíží.

Zpívali jsme koledy za doprovodu rolniček a trianglů. Poslouchali vánoční hudbu a nasávali příjemnou atmosféru.

Také jsme si vytvořili malé vánoční stromečky a procvičovali jednotažky. S předškoláky jsme pracovali s portfoliem, kde jsme se tentokrát zaměřili na oblast sluchovou. Naslouchali jsme okolním zvukům a snažili jsme si je pojmenovat. Rozkládali jsme slova na slabiky a pojmenovali hlásky na začátku a na konci slova.

Třídu nám provoněla vůně perníčků. Perníčky jsme si upekli a také nazdobili. V pečení cukroví budeme pokračovat i v tomto týdnu.

Děti pracovaly i s mluvící knihou. Ta jim řekla hodně zajímavého o cestě do betléma a narození ježíška.

Týden jsme zakončili příjemnou relaxací v solné jeskyni.

Poklidné vánoční přípravy přejí Lucie, Aneta a Lenka.