Celé Česko čte dětem ve Veverkách

Milí rodiče,

jak jste si jistě všimli, naše mateřská škola se v letošním roce zapojila do projektu Celé Česko čte dětem.

Naše třída by ráda projekt pojala takto: chtěli bychom, aby pohádky předčítali  rodiče, prarodiče, kamarádi a všichni, kdo se budou chtít zapojit. Společně se čtenářem by přišel vždy i hrdina z dané knížky (třeba plyšový) a společně pohádku předčítal.

Na závěr se do Velké knihy pohádek, kterou budeme postupně vytvářet, čtenář podepíše a děti namalují čtenou pohádku tak, jak si ji představují. Tím nám bude  vznikat originální pohádková knížka, ve které si budou moci děti sami, s pani učitelkami nebo rodiči listovat a převypravovat jednotlivé pohádky, tak jak si je zapamatovaly.

Tímto zveme a prosíme všechny, kdo by měli zájem se zúčastnit předčítání v naší třídě, aby se hlásili paním učitelkám.

Děkujeme

Saša, Lenka a  Johana