Cesta kolem světa. Lodí, na kole i pěšky.

Ahoj Veverky,
začíná nám nový týden domácího vzdělávání. Díky teplému počasí se tento týden zaměříme na co největší možný pobyt venku. Většinu aktivit se pokusíme přenést na zahradu, na ulici, do města i na vesnici.

Nejprve, např. při procházce, pobytu v zahradě, s dětmi probereme co je to doprava – známé dopravní prostředky. Pokusíme se o otevřené otázky – děti nutí více přemýšlet (rodiče taky, aneb jak se správně zeptat).
„Co je to doprava?“
„Co jsou dopravní prostředky? Jaké známe dopravní prostředky?  Už jsme někdy jeli, letěli, nějakým dopravním prostředkem? Někam jsme jeli, cestovali, kam? Co je to cestování?“

„Jaký dopravní prostředek máš rád? Proč? Jaký se ti naopak nelíbí? Jakým prostředkem si ještě necestoval a chtěl bys to vyzkoušet?“
Po příchodu domů můžeme využít obrázky, pexeso, fotografie z cestování,… Důležité je s dětmi neustále mluvit. „Co je to? Jak to vypadá? Co vidíš?“ (dopomoci můžeme konkrétní otázkou na barvu, tvary, velikost,…)

Při hře s obrázky můžeme zapojit hry se slovy a logo aktivity.
Antonymum – nejprve u přídavných jmen, později u podstatných jmen
(malý – velký, dlouhý – krátký, široký – úzký, auto – kára – auťák, podzemka – metro)
využijeme ve větě – To auto je malé – ne, to auto je velké, jedeme károu – čím jedeme?
Synonyma (rychlý – prudký – čiperný – bystrý, pomalý – líný, malý – drobný, miniaturní, nevelký)
opět využíváme ve větách – tentokrát rodiče využijí složitější výraz pro označení

Do dopravy neodmyslitelně patří také chodci. „Kdo je chodec? Jak se chová chodec na ulici?“
Při procházce můžeme využít a pojmenovat vše, co děláme – jdeme po chodníku, přecházíme ulici – přechody – semafory – DOPRAVNÍ ZNAČKY. Následně můžeme využít hry na dopravu.

KOSTKY – město z kostek, silnice, využití vyrobených značek, semafory – víčka, autíčka, … i v přírodě – klacky, kameny, voda, písek.

DRAMATIKA – auta – hry na smyslové vnímání – zvukový signál – STOP, JEĎ, ZRAKOVÝ SIGNÁL – barvy semaforu, hmat – bosá noha – koberec, lino, kamínky, tráva,… „Kudy jede auto“
Pantomima – předvádění dopravního prostředku, zvukové výrazy
video se zvukem dopravních prostředků https://www.youtube.com/watch?v=6VyN2aVKNvc
KNIHY A PÍSMENA – využití dopravních prostředků pro povolání. Sanitka, hasičské auto, kamion, popelářský vůz, jeřáb, míchačka, cisterna, … „Kam jede? Proč tam jede? Co tam bude dělat? Kdo a proč ho potřebují?“ Vyhledávání venku, na stavbě, ve městě, využití obrázků v knize, na webu, vytleskávání slov – hláskování – určování prvního a posledního písmene ve slově

Dopravní prostředky v pohádkách – četba pohádky – vyprávění (např. létající koberec, cestovní plášť, létající klobouk, paraple, …)

Přikládám film „Krtek ve městě“ vhodná k motivaci, či k dalším rozhovorům o dopravě.
https://www.youtube.com/watch?v=LDBfEM5F04w

MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY – obměna hry člověče nezlob se – auto jede po hrací ploše, nakreslená – vyrobená hra (např. venku na asfaltu, křídy, kostka – kamínek – hod na políčko) určujeme počet – krokování
– puzzle – rozstřihaný a následně nalepený obrázek

ATELIÉR – Grafomotorické hry – nejdůležitější je velký prostor (zem, asfalt, arch papíru, dlaždičky – voda, atd.) „Kudy jede auto, letí letadlo,…?“
Volná kresba – dbáme na správný úchop, vhodné psací, kreslící pomůcky (fix jen pro straší děti se správným úchopem a tlakem)

DÍLNA – krabičky a ruličky od papíru, lepenka, dřevo, papíry, hřebíčky, látky, lepidla, drátky, a jiné pomůcky které vás napadnou. Děti mají úžasnou fantazii – nechte je ji rozvíjet. Dopravní prostředek mohou sami vymyslet – ať už je funkční, či nikoliv, důležitá je radost z výroby

POKUSY A OBJEVY – „Co všechno lítá, jezdí, plave?“ Vyzkoušejte. (Kolo, koloběžka – pomalu, rychle, lodička z papíru, kůry, autíčko – posílat rukou, nohou, dechová cvičení – peříčko, sáček,…)
https://www.youtube.com/watch?v=01z96nG2tkY&list=PLCDvUfu4VMtt36dzMjP5ftE6IHDgDbNlL&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=xn47J8OZTXo&list=PLCDvUfu4VMtt36dzMjP5ftE6IHDgDbNlL&index=16

HUDBA – využití tradičních i netradičních nástrojů pro připodobnění zvuku v dopravě + jazyková cvičení (tútutútutútu, brmbrmbrm, tdmtdmtdmtdm, tinktinktink, huhúhuhúhuhú, šššššššš,…)

Písnička https://www.youtube.com/watch?v=rxUiAWjbYcs (zazpívejte si)
            https://www.youtube.com/watch?v=lza562uvNv8&list=PL8820971D06B4D8AC&index=3
            https://www.youtube.com/watch?v=GXcuC_YVwL4 (k poslechu a převyprávění písničky)

           
DOMÁCNOST – Právě teď je doba, kdy se děti do domácnosti zapojují více než dřív. Najděte tedy aktivity, se kterými Vám mohou pomoci právě v rámci dopravy – umýt auto, kolo, přichystat si přilbu na kolo. Pro inspiraci přikládám i fotky do kuchyně – práce se zeleninou, ovocem i nějakou dobrotu.  
Sama jsem jako dítě skládala vozíčky z papriky, nebo vydlabané vařené brambory, kolečka a volant z mrkve, banánu,…

Rodiče a děti z veverek, tento týden to vypadá, jako bychom na Vás chtěli naložit více a více aktivit. Opak je však pravdou.
Víte, že v programu Začít spolu jsou děti spoluzodpovědné za své vzdělávání a mají možnost podílet se na jeho plánování, což posiluje jejich sebehodnotu a sebevědomí, nabízíme dětem různé typy činností dle individuálních potřeb, školku vnímáme jako součást skutečného světa, a tak přinášíme zkušenosti z reálného života a učíme se z nejbližšího okolí, které děti obklopuje. Právě o to usilujeme i v domácím vzdělávání. Učení prožitkem a individuálně dle potřeb. Sami víte, co přesně potřebuje vaše dítě rozvíjet, nebo naopak co je baví, v čem vynikají a co je třeba podporovat. Vyberte společně s dětmi aktivity a nezapomeňte do čtvrtečního večera poslat Míše, čemu jste se věnovali. Děkujeme za zpětnou vazbu. Užívejte slunečných dní. Držte se. Myslíme na Vás.

Míša, Saša a Lenka