Cestou necestou

Milí rodiče,

pozorujeme, vytváříme, cestujeme a osvojujeme si základní poznatky o živé a neživé přírodě – změnách, barvách, odstínech i tvarech. Příroda je proniknuta nekonečnou mnohotvárnou rytmičností. Seznamujeme se se základy vesmíru – hvězdné galaxii. Rozeznáváme totožnost – To je,… rozdílnost – Dej mi,…, Které je to? A podobnost předmětů. V uplynulých dnech jsme využili výtv. techniky, malovali koně, učili básně i písně, modelovali, skládali.

Těšíme se na lampionový průvod – Miládka, Lucinka, Jana