Dělání, dělání..

Milí rodiče, milé Želvičky,

tento týden jsme si s dětmi povídali o dřevě a jeho užitku. V rámci tématu jsme se zaměřili převážně na rozvoj jemné motoriky, hmatového vnímání, zrakového vnímání, zrakové paměti, matematických dovedností, orientace v prostoru a na rozvoj hrubé motoriky.

Téma jsme započali povídáním si o stromech, tedy zdroji dřeva, a o tom, co vše může být ze dřeva vyrobeno. Tento den si děti vyzkoušely práci truhláře. S dětmi jsme si jednotlivé části stromu pojmenovali a společně také nakreslili, tím jsme si vytvořili jakýsi pracovní plánek. Dalším úkolem bylo najít stavební materiál, tedy dřevěnou stavebnici, kterou nám kluci přivezli naší tatrou. Společně jsme pak začali stavbou (výrobou) stromu. V Pokusech pak děti zjišťovaly, co vše máme ve třídě ze dřeva vyrobeno – a že toho není málo.

Další den jsme se zaměřili na další užitek dřeva – zdroj tepla, topení v peci. Prvním úkolem dětí bylo hmatem rozeznat teplou a studenou vodu. Společně jsme si pak povídali o zdroji tepla, o tom, jak si vytváříme teplo dnes, a jak si topili lidé dříve ve starých dřevěných chalupách, kde žádné topení neměli. Opět jsme si tak vyzkoušeli práci ve skupinkách. Děti měly za úkol postavit pec z dřevěných barevných kostiček ve své „chaloupce“. Důležité ale bylo, aby postavily úplně stejnou pec, kterou měly k nahlédnutí v jiné části třídy. Tuto předem postavenou pec si děti musely jít pořádně prohlédnout, a zapamatovat si tak barvy, jejich pořadí a postavení. Zopakovali jsme tak barvy, porovnávání, počítání, rozvíjeli zrakovou paměť a zároveň trénovali spolupráci. Všem se moc dařilo. Děti si pak svou pec postavily v Kostkách, ve které si „zatopily“ a „uvařily“ oběd. Pec jsme si také vyrobili v Dílně a namalovali v Ateliéru. Společně jsme si také nezapomněli zazpívat písničku „Pec nám spadla“.

Další den jsme si opět zahráli na truhláře, tentokrát ale děti měly možnost zkoumat truhlářské nářadí a vyzkoušet si práci s ním. Děti rozeznávaly a pojmenovávaly nářadí, které měly schované pod dekou, převážně podle hmatu. Skřítek Popleta ale pod deku schoval i jiné předměty – hrnce, hudební nástroje nebo kadeřnické pomůcky. Děti tak měly za úkol rozeznat, jestli s tímto nářadím truhlář opravdu pracuje, nebo ne, a pak tyto předměty roztřídit. V centru Dramatika si pak vyzkoušely, jaké je to být truhlářem. Děti si samy vymyslely, co ze dřeva vyrobí, nakreslily si plánek a začaly s výrobou. Jako správní truhláři měly možnost pracovat také s metrem a vodováhou. V Manipulačních hrách si děti vyrobily truhlářský kufřík plný nářadí a v Dílně si vyzkoušely opravdovou práci se dřevem, kladivem a hřebíky.

Ve čtvrtek jsme si pořádně zacvičili. Děti se proměňovaly v nejrůznější dřevěný nábytek, válely sudy jako polínka, anebo přenášely dřevo na břiše jako na trakaři.

V pátek si děti vyzkoušely práci se skládacím metrem. Seřadili jsme židličky od největší po nejmenší a společně jsme si je pak změřili. Děti si židličky nakreslily a jejich míry si pak i zapsaly. Židličky jsme počítali, určovali jsme, která židle je první, prostřední, předposlední a poslední. Skládací metr jsme si pak i vyrobili.

Příští týden v pátek nás čeká masopustní karneval a spolu s ním i náš narozeninový den. Téma karnevalu je tentokrát „koronavirus“, moc se budeme těšit na masky dětí :).

Krásný víkend,
Terka, Verča, Janička