Divadelní představení, individuální schůzky s rodiči

Milí rodiče,
v letošním roce k nám poprvé přijede Divadlo Kukadlo, na které se všichni moc těšíme. Navštíví nás v pondělí 3.10. Žádáme vás, abyste děti svátečně oblékli :)

Individuální schůzky
Jelikož byste se nás rádi na něco obsáhlejšího zeptali a ve třídě při běžném provozu není tolik času a klidu, připravili jsme pro vás individuální schůzky, které slouží k tomu, abychom si společně a nerušeně řekli, jak vnímáte vaše dítě vy a jak se jeví nám. Zda chcete přijít či nikoli necháváme na vás. Kdo by měl zájem může se na nástěnce v šatně zapsat do vypsaných termínů17.10.   18.10.  24.10.  25.10. začátek od 16:00.

Těšíme se na vás,
Dorotka, Markétka a Jitka