Dlouhý, Široký a Bystrozraký

Milí rodiče,

mám velkou radost, že jsme se tak v hojném počtu opět sešli u nás ve třídě. Tento týden jsme přivítali dva nové kamarády, a tak nás ke společnému seznámení doprovázela pohádka „Dlouhý, Široký a Bystrozraký“. Děti si tak připomněli naše srdíčkové pravidlo. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, byl každý jiný, přesto byli kamarádi. Každý dovedl něco jiného, čím mohl druhým přispět, a tak i děti vymýšlely co nejvíce věcí, kterými se navzájem liší, co se jim na kamarádech líbí a jak si můžeme navzájem pomáhat.

V centru Kostky děti postavily zámecký sál, který jsme využili ke hře „Dvořané“.  V rámci této hry si děti trénovaly zdvořilost a slušnost v rámci zdravení, požádání o dovolení, požádání o pomoc a loučení.

V průběhu týdne děti hodně spolupracovaly ve skupinkách. Společně postavily z různých stavebnic věž, kterou jsme následně porovnávali. Děti rozlišovaly, čím se mezi sebou liší – např.: která je nejvyšší, nejnižší, nejširší, nejužší, nejbarevnější…).

Ve skupinkách děti také porovnávaly, kdo je nejvyšší a nejmenší z dětí.  Vymýšlely také situace, ve kterých by využily schopnosti Dlouhého. V centru Pokusy a objevy pak zkoumaly věci, které se dají natahovat a co se dá rozšiřovat.

Procvičili jsme si také geometrické tvary, ze kterých děti stříhaly postavu Dlouhého. Předškoláci tvary vyhledávali také na zámku a podle správné barvy vybarvili.

V průběhu týdne jsme také několikrát využili centrum Dramatiky, kde děti rozvíjely smyslové vnímání v rámci her a na závěr týdne nám pak děti celou pohádku také zahrály.

Krásný víkend Vám přeje Veronika