Dopravní výchova a výlet do zookoutku

Milí rodiče,

tématem tohoto týdne byla dopravní výchova. Děti poznávaly dopravní prostředky, rozdělovaly je do skupin…dopravní prostředky pohybující se po zemi, ve vodě a ve vzduchu. Seznámily se také s dopravními značkami. Vysvětlili jsme si správný název značky a ony pak odhadovaly jejich význam. Třídily značky na zákazové, příkazové, výstražné a informativní.

Dětem se tento týden nejvíce líbil výlet do zookoutku v Malé Chuchli. Děti si prohlédly zvířátka doslova na dosah ruky a vyzkoušely si, jaké je to být ošetřovatelem zvířat. Nejvíce se jim líbilo krmení Daňků….

Zdraví Vás Zdenka, Ilona, Anička a Nikolka