Výsledky hlasování o výuce anglického jazyka pro naše předškoláky v MŠ

Milí rodiče,
dotazníkové šetření ohledně zachování výuky anglického jazyka pro všechny předškoláky vyplnilo pouze 18 rodičů z celkového počtu 34 předškoláků. Je tedy patrné, že 89% (16 rodičů) hlasovalo pro zakoupení pracovního sešitu a 11% (2 rodiče) hlasovali, že sešit nezakoupí. Seznámení s anglickým jazykem metodou Wattsenglish bude tedy realizováno od dnešního dne 3. 10. 2019 a následně každý čtvrtek až do konce dubna 2020.
Prosím o nahlášení předškoláků, kteří se angličtiny nebudou účastnit.
Dále prosím všechny rodiče, aby co nejrychleji uhradili pracovní sešit, který budeme potřebovat. Pokyny k zaplacení předávají paní učitelky na třídě. Uhrazených pracovních sešitů je zatím jen 10.
Děkuji,
ředitelka MŠ, Mgr. Aneta Drvotová, DiS.