DŮLEŽITÉ!!

Vážení rodiče,

tímto vás důrazně žádáme, abyste dodržovali ranní příchody do školky.

Dveře školky se uzamykají v 8:30 hodin! Po této době není možné vpouštět a vypouštět pozdě příchozí. Pozdními příchody nejen porušujete školní řád, narušujete režim dne, ale především ochuzujete své dítě o hry ve skupině, motivační činnosti, výtvarné a další činnosti.

Při odpoledním vyzvedávání dětí se škola zamyká v 17 hodin a je nutné do této doby budovu školy opustit.

Opakované ranní i odpolední pozdní příchody jsou porušením školního řádu a dítěti může být po předchozím upozornění ukončeno vzdělávání v mateřské škole.

 Dále vás důrazně žádáme o dovírání vchodových dveří.

Velmi často se stává, že dveře jsou otevřené a nikdo v jejich blízkosti není.

Následně může nastat vniknutí cizího člověka do budovy a ohrožení bezpečnosti dětí. Každá osoba, která je oprávněna vstoupit do budovy má svůj vlastní  čip, kterým si může otevřít.

Dále vás žádáme o zavírání branek a jejich záklopek.

O případném pozdním příchodu (např. návštěvě dítěte u lékaře) včas informujte pí. učitelku, popř. napište SMS na telefon  724 341 771.

V případě pozdních příchodů se může stát, že se do mateřské školy již nedozvoníte, jelikož provozní zaměstnanci se věnují své práci a zvonek neslyší. V tomto případě můžete před MŠ čekat několik desítek minut, ale i déle.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.