Granty, Projekty a Spolupráce

Fond Sidus – naše MŠ se letošní rok 2019/2020 zapojila a pomohla získat finanční prostředky pro ústav Fond Sidus, kteří pomáhají a podporují dlouhodobě nemocné.

Certifikat Fond Sidus pro MŠ Kurandové

Světluška – naše MŠ se pravidelně zapojuje do projektu na pomoc zrakově postiženým a nevidomým dětem i dospělým. V září 2019 se nám podařilo vybrat částku 6 738,- Kč. :-)

Certifikát Světluška pro MŠ Kurandové 


Celé Česko čte dětem – Od roku 2015 se úspěšně zapojujeme do projektu „Celé Česko čte dětem“ prostřednictvím různých aktivit (týden čtení dětem, babička a dědeček do školky).

2015/2016 Celé Česko čte dětem

2016/2017 Babičky a dědečkové do škol.


Prevence dětem – již několik let jsme zapojeni do projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ ve spolupráci se záchranáři, policisty a hasiči. Fotogalerie zde.


MHMP – asistent pedagoga pro zdravotně znevýhodněné děti:

2018/2019 4 asistenti pg.
2019/2020 3 asistenti pg. 
2020/2021 3 asistenti pg. 


MČ PRAHA 5 – účast na dotačních programech – Celoroční volnočasové aktivity škol, školských zařízení a spolků na území MČ Praha 5:

Projekty 2018/2019

MŠ získala finanční prostředky na akce pro děti na období od září do prosince roku 2018 – finance budou využity na akce Dýňobraní a Vánoční dílna

Dále MŠ získala v roce 2019/2020 finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na pořízení učebních pomůcek.


WATTSENGLISH – výuka angličtiny metodou Wattsenglish (akreditovaná MŠMT) pro předškolní děti je součástí ŠVP.

2019/2020 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts


STEP BY STEP ČR metodická pomoc, zajišťování stáží studentům středních a vysokých škol a pedagogům v rámci České republiky.LESY HL. M. PRAHY – programy pro děti k ekologické výchově.


PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE – programy pro děti zaměřené k prevenci sociálně patologických jevů.


ÚŘAD PRÁCE projekt hrazený z Operačního programu Zaměstnanost- NIP „Nové pracovní příležitosti“.


Proxima Sociale centrum primární prevence.

2019/2020 Primární prevence pro předškolní děti.


ZÁHONY PRO ŠKOLKY
2016/2017 Osazování truhlíků na zahradě MŠ za účasti rodičů. Fotografie můžete nalézt zde.


OP VVV II.
Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 1.1.2019 – 31.12.2020
OPVV II.

PRAHA PÓL RŮSTU  
Výzva č. 49
– Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem – 1. 9. 2019 – 31.8.2021  – projekt číslo  CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001493

Výzva č. 37 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. 1. 6. 2019 – 30. 11. 2020

SWOT analýza mateřských a základních škol, výstupní zpráva viz https://swot.praha5.cz/