Granty, Projekty a Spolupráce

Fond Sidus – naše MŠ se letošní rok 2019/2020 zapojila a pomohla získat finanční prostředky pro ústav Fond Sidus, kteří pomáhají a podporují dlouhodobě nemocné.

Certifikat Fond Sidus pro MŠ Kurandové

Světluška – naše MŠ se pravidelně zapojuje do projektu na pomoc zrakově postiženým a nevidomým dětem i dospělým. V září 2019 se nám podařilo vybrat částku 6 738,- Kč. :-)

Certifikát Světluška pro MŠ Kurandové 


Celé Česko čte dětem – Od roku 2015 se úspěšně zapojujeme do projektu „Celé Česko čte dětem“ prostřednictvím různých aktivit (týden čtení dětem, babička a dědeček do školky).

2015/2016 Celé Česko čte dětem

2016/2017 Babičky a dědečkové do škol.


Prevence dětem – již několik let jsme zapojeni do projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ ve spolupráci se záchranáři, policisty a hasiči. Fotogalerie zde.


MHMP – asistent pedagoga pro zdravotně znevýhodněné děti:

2016/2017 2 asistenti pg.
2017/2018 3 asistenti pg.
2018/2019 4 asistenti pg.


MČ PRAHA 5 – účast na dotačních programech – Celoroční volnočasové aktivity škol, školských zařízení a spolků na území MČ Praha 5:

Projekty 2016/2017

Projekt „Keramické dílny pro volný čas dětí a mládeže“ Závěrečná zpráva, fotografie k nahlédnutí zde.

Projekt „Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže“ Závěrečná zpráva, fotografie k nahlédnutí zde.

Projekt „Jednorázové volnočasové akce pro děti a mládež, tábory a soustředění“ Závěrečná zpráva, fotografie k nahlédnutí zde.

Projekty 2018/2019

MŠ získala finanční prostředky na akce pro děti na období od září do prosince roku 2018 – finance budou využity na akce Dýňobraní a Vánoční dílna

Dále MŠ získala finanční prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků a na pořízení učebních pomůcek.


WATTSENGLISH – výuka angličtiny metodou Wattsenglish (akreditovaná MŠMT) pro předškolní děti je součástí ŠVP.

2016/2017 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts

2017/2018 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts


STEP BY STEP ČR metodická pomoc, zajišťování stáží studentům středních a vysokých škol a pedagogům v rámci České republiky.


Multikulturní projekt

2014/2015 – 2 týdny – Erik  (Indonésie)

2015/2016 – 1 týden – Francis (Austrálie) a Nagina (Tádžikistán)

2016/2017 – 1 týden – Chaimae (Maroko) a Ahsen  (Turecko). Fotografie k nahlédnutí zde.


LESY HL. M. PRAHY – programy pro děti k ekologické výchově.


PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE – programy pro děti zaměřené k prevenci sociálně patologických jevů.


ÚŘAD PRÁCE projekt hrazený z Operačního programu Zaměstnanost- NIP „Nové pracovní příležitosti“.


JULES A JIM centrum primární prevence.

2015/2016 Primární prevence pro předškolní děti.

2016/2017 Primární prevence pro předškolní děti a Školení pedagogů – Zážitková pedagogika.

2017/2018 Primární prevence pro předškolní děti.


ZÁHONY PRO ŠKOLKY
2016/2017 Osazování truhlíků na zahradě MŠ za účasti rodičů. Fotografie můžete nalézt zde.


OP VVV II.

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání 1.1.2019 – 31.12.2020

OPVV II.


Výzva č. 28

Mateřská škola se pro školní rok 2018/2019 zapojila do Výzvy č. 28 Inkluze a multikulturní výchova 

Evropské strukturální a investiční fondy

Podpora inkluze v mateřské škole MŠ Kurandové