Granty, Projekty a Spolupráce

Světluška – naše MŠ se pravidelně zapojuje do projektu na pomoc zrakově postiženým a nevidomým dětem i dospělým

 V září světlušky září


Celé Česko čte dětem – Od roku 2015 se úspěšně zapojujeme do projektu „Celé Česko čte dětem“ prostřednictvím různých aktivit (týden čtení dětem, babička a dědeček do školky).

2015/2016 Celé Česko čte dětem

2016/2017 Babičky a dědečkové do škol.


Prevence dětem – již několik let jsme zapojeni do projektu „Bezpečnostní průprava dětí předškolního věku“ ve spolupráci se záchranáři, policisty a hasiči. Fotogalerie zde.


MHMP – asistent pedagoga pro zdravotně znevýhodněné děti:

2012/2013 2 asisitenti pg.

2013/2014 2 asistenti pg

2014/2015 1 asistent pg.

2015/2016 2 asistenti pg.

2016/2017 2 asistenti pg.


MČ PRAHA 5 – účast na dotačních programech – Celoroční volnočasové aktivity škol, školských zařízení a spolků na území MČ Praha 5:

Projekty 2016/2017

Projekt „Keramické dílny pro volný čas dětí a mládeže“ Závěrečná zpráva, fotografie k nahlédnutí zde.

Projekt „Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže“ Závěrečná zpráva, fotografie k nahlédnutí zde.

Projekt „Jednorázové volnočasové akce pro děti a mládež, tábory a soustředění“ Závěrečná zpráva, fotografie k nahlédnutí zde.


WATTSENGLISH – výuka angličtiny metodou Wattsenglish (akreditovaná MŠMT) pro všechny děti je součástí ŠVP.

2013/2014 a 2014/2015 – výuka 2x týdně s lektory Wattsenglish a rodilým mluvčím

2015/2016 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts

2016/2017 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts

2017/2018 výuka 1x týdně vlastními pedagogy, proškolení – Steve Watts


STEP BY STEP ČR metodická pomoc, zajišťování stáží studentům středních a vysokých škol a pedagogům v rámci České republiky.


Multikulturní projekt Edison Little

2014/2015 – 2 týdny – Erik  (Indonésie)

2015/2016 – 1 týden – Francis (Austrálie) a Nagina (Tádžikistán)

2016/2017 – 1 týden – Chaimae (Maroko) a Ahsen  (Turecko). Fotografie k nahlédnutí zde.


LESY HL. M. PRAHY – programy pro děti k ekologické výchově.


PRAŽSKÉ CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE – programy pro děti zaměřené k prevenci sociálně patologických jevů.


NADACE PARTNERSTVÍ – zapojení do dotačního programu „Zelené oázy“ (podána žádost o grant „Proměňme zahradu své mateřské školy“).


ÚŘAD PRÁCE projekt hrazený z Operačního programu Zaměstnanost- NIP „Nové pracovní příležitosti“.

2015/2016 ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu byl poskytnut příspěvek na 1 pracovnici mateřské školy – pomocná pracovnice a uklízečka na období od 1.9.2015 do 31.8.2016.


 

JULES A JIM centrum primární prevence.

2015/2016 Primární prevence pro předškolní děti.

2016/2017 Primární prevence pro předškolní děti a Školení pedagogů – Zážitková pedagogika.

2017/2018 Primární prevence pro předškolní děti.


ZÁHONY PRO ŠKOLKY
2016/2017 Osazování truhlíků na zahradě MŠ za účasti rodičů. Fotografie můžete nalézt zde.


OP VVV

Operační program věda, výzkum, vzdělávání 2016 – 2018

OP VVV