Hody, hody, to to tíží, Velikonoce se blíží …

…děti se po břiše plížily k pomlázce, společně jsme vymýšleli a hledali (pomocí obrázků) klíčová slova těchto svátků jara. Když se řekne Velikonoce, tak mě napadne…pomlázka, beránek, prohánění holčiček, koledování, kuřátka, slepičky, semínka, ale hlavně vajíčka. A tak jsme vajíčka malovali, modelovali, zdobili, kouzlili s hadříkem a krepovým papírem, trhali a mačkali papír. Nechybělo zkoumání vajíčka. Jeho tvar, velikost, barva, to co je uvnitř vajíčka syrového a vařeného…Co má společného vajíčko a zrníčko (semínko). Zkoumání jsme zúročili v simulačních  hrách Růst zrníček a Líhnutí kuřátek. Při hrách jsme si užili spoustu legrace.  Upekli jsme beránka, zajíčka a slepičku, z vloček a kokosu jsme vyrobili vajíčka. ,,Mňam, to byla dobrota“ se pak ozývalo celou třídou. Venku pozorujeme jak nám vše pomalu rozkvétá a jak se příroda mění. Snažíme se s dětmi vnímat jaro, prostřednictvím hry a prožitků jim přiblížit velikonoční tradice a zvyky.

Tento týden u nás byla na praxi paní učitelka Klárka. Děti jistě vyprávěly.

Čeká nás spousta akcí (divadlo, dopravní výchova, koníci, pravidelné páteční výlety…), prosím sledujte nástěnku. Mimo letáčků jsou na nástěnce vyvěšené termíny individuálních schůzek, (27.4. a 3.5. vždy od 16.00 do 18..00 hod.) kdo má zájem, zapisujte se.

Každý čtvrtek máme vyhrazený dopravní prostor na zahradě, dávejte proto dětem prosím ochranné přilby (z důvodu stále se opakujícího výskytu vší, se přilby nemohou půjčovat).

Hezký víkend Saša,Vendulka, Lenka a Klárka