Hola, děti, hola, roztočíme kola.

Milí rodiče,

první týden ve školce byl především o setkání, o navázání kontaktu s novými dětmi i rodiči, o seznámení dětí navzájem, o seznámení nových dětí s prostorami školky, s novou zahradou, ale také o vyprávění, připomenutí a tvoření pravidel. Děti vědí k čemu mají ruce – k oblékání, kreslení, pohlazení, uklízení hraček, stříhání… Ví, že nemají ruce k ubližování. Vzájemně si pomáháme, po třídě chodíme pomalu (abychom se nebouchli o nábytek, neuklouzli, nesrazili se s kamarádem…). Víme, že když mluví jedna pusa ostatní poslouchají, že jídlo ochutnáme a že kapky patří do umyvadla. Postupně si budeme pravidla připomínat a tvořit další. Umíme se také svolat říkankou a roztočit se v kolotoči. Společně jsme oslavili první narozeniny. Užíváme si novou zahradu, dokonce ani déšť nás neodradil.

Hezký víkend Saša, Míša a Lenka

PS: Děkujeme všem za všechny donesené věci (papíry, kapesníky, toal. papíry, ale i nádobí do naší zahradní kuchyňky – můžete ještě sbírat kamínky, šišky, kaštany, žaludy apod.)

V úterý nás čeká třídní schůzka, už se na Vás těšíme (po společné schůzce všech tříd, nás čeká ještě schůzka veverek).  Co je dobré vědět před třídní schůzkou.

Třídní schůzky – informace_pro_rodiče_Veverek

Děti již můžete začít přihlašovat na kroužky (info na nástěnce).