Informace pro rodiče a rodiny dětí zelené třídy – ŽABIČKY školní rok 2019/2020

Příchod do školky
Mateřská škola je otevřena od 6:30 do 17.00 hodin.
Pro otevření hlavních dveří slouží čtyřmístný bezpečnostní kód.
Z důvodu bezpečnosti dětí důrazně všechny žádáme, aby do školky neumožňovali vstup jiným osobám. Dveře vždy dovírejte a nenechávejte otevřené.
Děti se scházejí do 8,00 hod. v modrétřídě ŽĚLVIČEK. V 8,00 hod. odcházejí s učitelkou do třídy ŽABEK.
Děti přicházejí do třídy mateřské školynejpozději do 8.30 hod. Poté  se škola uzamyká. Pozdější příchody, po 8,30 jetřeba domluvit s pedagogem. Nezapomeňte po příchodu označit značkou a magnetkem, způsob odchodu dítěte ze školky. Označujte prosím vy, ne děti.

Šatna – oblečení
Každé dítě má vlastní poličky na oblečení a přihrádky na boty, bačkory a gumáky označené svou značkou.
Uspořádání oblečení je následující (od horní poličky dolů)

–  oblečeníve kterém dítě přišlo z domova
– náhradní oblečení pro případ změny počasí a nutnosti dítě převléknout (prádlo, ponožky, tepláky, trička, mikina, čepice) v pytli
– oblečení ve kterém předpokládáte, že půjde dítě na vycházku nebo zahradu, oblečení do deště (pláštěnka, případně i gumové kalhoty)
– na ramínku je bunda či mikina na vycházku

– Prosba: prosíme, abyste vedli děti k samostatnosti v oblíkání.

– prosíme, aby děti měly podepsané své oblečení.

Doporučení:.
Do školky dávejte dětem oblečení pohodlné, které se může ušpinit (pracujeme s barvami atd.) Boty nejlépe na suchý zip. Kalhoty do gumy. To co děti zvládnou obléci samy.
V případě, že je plánována návštěva divadla, koncertu, galerie vyžadujeme oblečení adekvátně společenské.

Šatna – nástěnky
Nástěnka hospodářky Mateřské školy – jídelní lístek, evidence plateb školného a stravného.
Hlavní nástěnka třídy – důležité informace a kontakty,informace co budeme dělat, nebo kde jsme byli.

Stravování dětí
Dopolední svačinu 8:50 -9.10
Oběd 12.00-12.30
Odpolední svačina  14.30-15:00
Po celý den mají děti k dispozici pití z vlastního hrnečku.
Jídelní lístek sestavuje vedoucí školní jídelny Mateřské školy Lenka Pitlounovás ohledem na předpisy daný spotřební koš.
Případné nejasnosti ohledně plateb či jídelního lístku řešte s paní Pitlounovou.
Dětem nedávejte do školky žádné jídlo, pití, sladkosti, žvýkačky atd.

Samostatnost dětí
Děti maximálně vedeme k samostatnosti ve všech ohledech.
Děti si samy chystají svačinu a uklízí po sobě nádobí na vozík ve třídě.
Při obědě si nalévají polévku. Nosí si hlavní jídlo ke stolu. Nalévají si zvolený druh pití. Odnášejí použité nádobí a uklízí po sobě. Správně používají příbor.
Rozhodují o své činnosti ve třídě.
Oblékají a svlékají se.
Dodržují hygienická pravidla.
Je nutné, abyste jejich samostatnost podporovali i doma.

Pravidla třídy, budeme tvořit v průběhu září
Ve třídě máme daná pravidla, podle kterých se děti řídí. Pravidla naleznete ve třídách. Děti vedeme k ohleduplnosti k ostatním.

Omlouvání nepřítomnosti dětí
Nepřítomnost dětí nám prosím nahlaste sms zprávou, omluvenkou přes web nebo osobně učitelce nejpozději do 8.00 daného dne. Dítě budeme následně odhlašovat ze stravování až do jeho příchodu. Je dobré před příchodem dítěte sledovat informace ohledně programu třídy.

Příchod do třídy

Spolu s rodiči plní ranní úkol.Děti nás oslovují křestními jmény, tykají nám. První den v týdnu si děti  v koupelně věší na háčekse svou značkou, čistý ručník.

Odchod dětí domů
Po obědě od 12.15 do 13.00 Prosíme, vyzvedávejte děti nejlépe do 12.40, později již rušíte odpočívající děti.
Po svačině od 14.30 do 17.00 Za hezkého počasí odcházíme ven na zahradu.  U hlavního vchodu naleznete vždy informační cedule, pokud budou děti mimo svoji třídu. Od 16,00 je provoz v dolní třídě.

Pobyt ve třídě
Přivádějte děti, pouze pokud jsou zdravé!
Každé dítě má ve třídě svůj šanonna své obrázky a postupně budeme vytvářet portfólio. Prosíme, přineste svému dítěti šanon s tvrdými deskami.Prosíme, dbejte na to, aby si děti nenosily do třídy nic nebezpečného ani cenného.
Do třídy s dětmi můžete vstupovat. Ve třídě můžete po dohodě s námi i pobývat delší dobu a s dětmi si hrát, ale z ohledu na bezpečnost, raději bez mladších sourozenců.

Vycházky
Na vycházky nebo na zahradu chodíme  každý den a za každého počasí. Proto prosím přizpůsobte oblečení aktuálnímu počasí. Na pobyt venku je nutné převlečení!

Program zelenéntřídy
Plán akcí, které budeme dělat,  bude s předstihem  na nástěnce v šatně.
Na webu MŠ je nástěnka třídy Žabiček, i zde naleznete tyto informace, fotografie a stručné články.

Odpočinek dětí
Děti odpočívají po obědě ve své třídě. Každé dítě má své lehátko označené značkou.
Děti se převlékajído pyžama, které si první den v týdnu přinášejí čisté z domova a poslední den v týdnu ho odnášejí domů. Do postýlek si mohou vzít svého oblíbeného plyšáka, ne však autíčko či tvrdé hračky.Děti které neusnou sepo odpočinku věnují individuální práci a klidovým aktivitám.

Doplňující aktivity
Všechny informace o kroužcích naleznete na webových stránkách. Děti, které v MŠ zůstávají až do doby konání kroužku, si vyzvedává vyučující kroužku v jejich třídě.  Jestliže děti přivádíte na kroužek z domova, předejte je těsně před začátkem hodiny do třídy p. učitelce.

Ve školce bude probíhat v odpoledních hodinách pro předškolníděti  angličtina. Angličtinu povedou pedagogové naší školky.


 Akce

Pro předškoláky- Ekoprogram 23.9. – bude probíhat v mš

  • Ovečky 23.10. – příchod do 7:45

ŠIFRA MISTRA BRAJLA- pro celou mš