Projekt Záhony pro školky

Mateřská škola Kurandové se v letošním roce zapojila do projektu Záhony pro školky.

Kromě založení záhonů a péči o ně je součástí projektu didaktický program ve formě workshopů pro děti a semináře pro pedagogy. Cenným průvodcem činnostmi dětí na záhoncích je sešit malého zahradníka, který je provází všemi záhonkovými událostmi po celý rok a zůstane každému jako zápisník i později.

Projekt  děti obohatí o nové užitečné zkušenosti a zážitky. Děti se zajímavou hravou formou učí poznávat koloběh  přírody, znát, co se děje v půdě a jak souvisí péče o půdu a záhonky s pěstováním a sklizní zeleniny, bylinek i květin.

Na naší školní zahradě se ve dnech 29. a 30.3. uskutečnil workshop pro děti i rodiče. Ten byl spojen se založením zahradních záhonů a děti si vytvořily i svá žížaliště na pozorování.

Na záhonky jsme si zasadili narcisy a zaseli první semínka. Pozorujeme, jak nám již klíčí, a učíme se o rostliny starat. Pravidelně plejeme, zaléváme. Máme v plánu i zasazení dalších sazenic, které jsme si předpěstovali ve třídě. Doufáme, že první úroda se nám vydaří a my si brzy pochutnáme na vypěstované zelenině.