Školní zahrada

ZÁHONY

Na školní zahradě přibyly nové záhony, které školka získala v rámci projektu Záhony pro školy. O jeden záhon se starají děti z modré a zelené třídy a pěstují ředkvičky, hrášek, narcisy, dýně a afrikány. Druhý vyvýšený záhon patří žluté a červené třídě. Ty pěstují mrkve, narcisy, afrikány a tulipány. Do budoucna máme v plánu pěstovat také bylinky a další zeleninu. Už teď se těšíme na první sklizeň. Součástí projektu byla také instalace kompostéru, kam děti odnáší bio odpad ze školní jídelny a učí se tak neplýtvat potravinami.

SKLUZAVKA DO SVAHU

Skluzavka do svahu je již provozu schopná, neboť veškeré závady zjištěné při revizi byly odstraněny. Pro zatravnění svahu jsme se rozhodli pro položení travních drnů, které bylo kvůli nepříznivému počasí odloženo až na květen. Doufáme, že skluzavka bude co nejdříve v provozu a věříme, že ještě před koncem školního roku ji budeme moci plně využívat.

PLOTY

Ploty rozdělující školní zahradu a prostor pro příjem zásob do školní jídelny již stojí. Byla dokončena instalace bezpečnostního systému. Otevírání branky je zajištěno čipy. Věříme, že ploty zajistí větší bezpečnost dětí při pobytu na zahradě.

VENKOVNÍ UČEBNA PRO POLYTECHNICKOU VÝCHOVU

Škola se zapojila do realizace projektu HOP – hrajeme si, objevujeme, pracujeme předkládaného v rámci výzvy č. 20 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol z Operačního programu Praha Pól růstu ČR. Předmětem projektu bylo pořízení vybavení pro vnitřní učebny a vybudování herních učeben pro rozvíjení polytechnických a přírodovědných dovedností dětí. Při zpracování projektové žádosti za účelem získání finanční podpory z OPPPR v rámci výzvy č. 20 škole pomáhala firma Zlepšovatelé s.r.o. I přes maximální snahu všech zúčastněných se nepodařilo vložit celou dokumentaci ve finální podobě do elektronického systému včas. Všechny nás vzniklá situace velmi mrzí. Projekt bude možné použít při očekávané výzvě na modernizaci škol v OPPPR na podzim, kde budeme oprávněnými žadateli.

Na školní zahradě přibyla také velká vertikální tabule na kreslení.