Kdo nám lítá na krmítko?

Milí rodiče,

týden utekl jako voda.  Věnovali jsme se ptáčkům, které můžeme nejčastěji vidět na krmítku. Vybrali jsme si sýkorku modřinku, sýkorku koňadru, kosa, zvonka zeleného, brhlíka, dlaska nebo pěnkavu a vrabce. Ptáčky jsme se snažili zapamatovat podle barevného peří, zobáku nebo toho, co umí. Děti přemýšlely nad tím, proč se ptáčkům dává zobání zrovna v zimě a co najdou v krmítku nejraději. Dávaly si vzájemné hádanky a popisovaly ptáčky tak, aby je kamarád poznal a mohl pojmenovat.
Dnes jsem dětem zahrála pohádku o kouzelném krmítku a sýkorce, která neuměla létat, ale našla hodné kamarády, kteří jí pomohli. Ne všichni byli milí. Objevil se zlomyslný vrabec a všechny ptáčky odháněl – ať vám zkusí děti pohádku převyprávět, třeba se dozvíte, jak příběh skončil ;)

Chtěli bychom vám poděkovat za krmení pro ptáčky, které jste nám v průběhu týdne nosili. Nasypali jsme ho do krásných krmítek vyrobených tatínky a s dětmi jsme v domácnosti udělali lojové koule a naplnili kelímky, aby se zpěváčkům zima zpříjemnila.
V centrech děti hodně pracovaly: při skupinové práci vytvořily velké krmítko z pet-víček, roliček a papíru. Ptáčky malovaly barvami ale i křídami, vystřihovaly, lepily, vybarvovaly, skládaly domečky ze sevy a kostek, připravily jim zobání, vybíraly na čem si pochutnají atd.
Naučili jsme se písničku: Vrabec a sýkorka, kterou přehrávaly na xylofon dle předlohy z barevných puntíků.