Koulelo se koulelo…🍏🍎

Ahoj Veverky!

Koulelo se, koulelo, červené jablíčko a dokoulelo se až do žluté třídy, pozdravilo všechny veverky a zůstalo s námi celý týden.

Veverky si jablíčko pořádně prohlédly, poslechly si příběh o ztraceném jablíčku při relaxaci v solné jeskyni a ochutnávaly různé dobroty vytvořené z jablek.

V centrech pak děti jablíčka tvořily a napodobovaly různými technikami. Malovaly barvou, tiskly obtisky různých věcí a materiálů, modelovaly, vytrhávaly papír a lepily, vystřihovaly, provlékaly provázkem a stuhou, stavěly z kostek (k práci jsme využili prvky Hejného metody, počítání do 6, pojmy více, méně, stejně…), vypisovaly písmenka ze slova JABLKO, zpívaly si a tančily s písničkami o jablku a jablíčkách a s pomocí jedné z maminek vytvořily lízátka z jablek.

Poděkování tento týden patří všem, kteří se zapojili do projektu o jablíčku. Nejen dětem a jejich rodičům za spolupráci při centrování, ale i praktikantce Kristýnce, která s námi vydržela celý týden.

Zapojila se do aktivit s dětmi, sama naplánovala aktivitu v dramatice a hudbě, vymyslela pro vás čtvrteční úkol, ale především se seznámila s programem ,,Začít spolu“. Společně s ní jsme si připomněli veverčí pravidla dětí i pravidla pro rodiče, naučili jsme se jak je důležitá spolupráce a komunikace mezi sebou, dětmi, rodiči, školkou. Především jsme se zaměřili na zkoumání, pozorování, experimentování, vlastní odpovědnosti za práci, za úklid, za chování i jednání.  Děti nás opět nezklamaly a dokázaly, jak máme ve třídě silný a zdravý kolektiv, jak si dokáží navzájem pomáhat, dokáží být pozorní, ohleduplní jeden ke druhému, mluvit a řešit si konflikty mezi sebou.

A tak nám všem jablíčko připomnělo společné hodnoty a cíle ve Veverkách. Měla babka čtyři jabka a dědoušek jen dvě… nakonec se i ta babička umoudřila a za hezké slovíčko dala dědouškovi jablíčko.

Užijte si podzimní prázdniny, hodně tvořte, zkoumejte, objevujte, bavte se, ale i odpočívejte.

Míša, Saša, Lenka a Kristýnka