Kritéria pro přijetí dětí do MŠ

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ naleznete zde.