Kroužek keramiky II. pololetí

Pravidla pro přihlášení na II. pololetí 2019/2020 (únor – duben, kromě 17. 2. a 13. 4.) :

1. vyplnit přihlášku,

2. zaplatit částku 1 320,- Kč do 31. 1. 2020 na účet MŠ: 131588369/0800 VS: 9+číslo variabilního symbolu, do poznámek napsat jméno dítěte,

4. přihlášku odevzdejte nejpozději do 30. 1. 2020 ve své třídě paní učitelce,

3. minimální počet přihlášených pro otevření kroužku je 10 dětí.