Letní prázdninový provoz 2019/2020

V letošním školním roce 2019/2020 mateřská škola Kurandové nezajišťuje provoz v letních měsících (červenec, srpen).

Zápis do prázdninových mateřských škol bude ještě upřesněn konkrétními školami. 

Školka Delfínek nabízí ve spolupráci s MČ Praha 5 příměstské tábory.

Bližší informace najdete zde http://skolka-delfinek.cz/index.php/pro-rodice/primestsky-tabor