Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad…

Milí rodiče,

tento týden, který pro většinu dětí začal až ve středu, jsme zahájili podzimním říkadlem Listopad. Děti popisovaly lístečky rozházené po třídě, ukazovaly co je dlaň, říkaly jak se jmenují jednotlivé prsty, co je to dvorek, v jaké písničce se o dvorečku zpívá a co že to znamená, že zima už jde do dvora. Hodně jsme rytmizovali, vytleskávali, ťukali dřívky, skákali po ,,chodníčku“, počítali…(využili jsme prvků Hejného metody). Listy děti vykrajovaly do lineckého těsta, malovaly kuličkou v krabici, hledaly v písku, obkreslovaly a vystřihovaly. Předškoláci se zkouší podepsat, psát čárky a uvolňovat ruku vybarvováním. Pomocí dřívek vznikly krásné ruce i s lístkem na dlani. Také jsme oslavili další narozeniny, hrajeme si,    no prostě se nenudíme.

Hezký víkend Saša, Jana, Míša a Lenka

PS: Po nečekaném rozhodnutí Jany jít dál,  jsme se s ní v pátek rozloučili a popřáli jí hodně štěstí.  Zároveň jsme u nás, snad na stálo, přivítali novou paní učitelku Míšu. Věřím, že bude velkou posilou a že se jí u nás bude líbit.