Masopust držíme, nic se nenudíme

Milí rodiče,

jak víte, tento týden jsme oslavovali veselý svátek Masopust.
V pondělí jsme se snažili porozumět významu slova Masopust. Zeptejte se dětí, proč se svátek jmenuje Masopust:-) V ranním kruhu jsme si také povídali o tom, jaký PUST bychom si vyhlásili a děti se pustily i do navrhování PUSTŮ rodičům. Byla to velká legrace, vyhlášení pustů jsme proto zveřejnili na nástěnku. Vedle masopustní pohybové hry Co drž – co pusť jsme v centrech kreslili šaška, procvičovali písmena v různém sypkém materiálu a také formou opisování písmen a zahráli jsme si divadlo.
V úterý jsme se s dětmi pustili do poznávání tradičních masopustních masek. Vyzkoušejte je, zda si pamatují, které to jsou? (Laufr, bába s nůší, medvěd, kobyla, Turek, Žid, kominík, Slaměný, Strakatý) V centrech aktivit jsme přiřazovali masky podle barev do šablony masopustního průvodu, skládali jsme masopustní puzzle a vyráběli jsme káču, abychom následně zjistili, jak se barvy při roztočení káči mohou měnit (optický klam).
Ve středu jsme se zaměřili na sluchové vnímání. V ranním kruhu jsme si společně zabubnovali, zazpívali si a zatancovali. Hlavní atrakcí bylo pro děti sluchové divadlo. Úkolem bylo zahrát za oponou na jeden z připravených hudebních nástrojů, ostatní děti pak hádaly, jaký nástroj zazněl. V centrech aktivit děti hrály písničky na zvonky podle barevných not, vyrobily vozembouch a také vlastní hudební nástroje.
Ve čtvrtek jsme diskutovali o masopustních dobrotách. Co je sladké a co je slané? Děti velmi bavila hra Polívka se vaří s míčem. V centrech aktivit jsme vytvořili koláče z krepového papíru a dokonce jsme i pekli. Děti připravily tvarohové, makové a povidlové koláče.
V pátek jsme si užili veselé, barevné karnevalové dopoledne. A co se všechno událo? Konala se přehlídka klobouků a všechny byly opravdu originální! Po přehlídce jsme zahájili masopustní průvod a za řinčení vozembouchu jsme navštívili ostatní třídy. Pochlubili jsme se nejen krásnými klobouky, ale i písničkou:
To je zlaté posvícení,
to je zlatá neděle,
máme maso a zas maso,
k tomu kousek pečeně.
Koblihy a slivovice,
jelita a jitrnice,
všeho bude moc
do Velikonoc.

Hráli jsme masopustní hry, soutěžili, zpívali a ochutnávali masopustní dobroty, za které vám moc děkujeme.

Krásný víkend přejí Kočičky