Měření zraku, individuální schůzky

Milí rodiče,

zítra 10.4. prosíme ty z vás, kteří zapsali své dítě na měření zraku, aby ráno zaplatili 150 Kč p.uč na třídě. Pokud je to možné, pomohla by nám přesná suma (na 1000 Kč těžko vrátíme). Kvůli velkému zájmu se začátek vyšetření posunulo na 10:30.

Individuální schůzky
Jelikož byste se nás rádi na něco obsáhlejšího zeptali a ve třídě při běžném provozu není tolik času a klidu, připravili jsme pro vás další individuální schůzky, které slouží k tomu, abychom si společně a nerušeně řekli, jak vnímáte vaše dítě vy a jak se jeví nám. Co se od října u dětí změnilo nebo co se vám líbí či naopak nelíbí. Zda chcete přijít či nikoli necháváme na vás. Kdo by měl zájem může se na nástěnce v šatně zapsat do vypsaných termínů – 24.4. a 2.5. vždy od 16:00

Těšíme se na vás,
Dorotka a Markétka