Místo, kde žijeme – Vesmír

Milí rodiče,

učíme děti kultivovat jejich schopnosti vlastní tvořivostí a adaptací. Seznámení se základy vesmírné galaxie, planetky, slunce – světlo – tma, den – noc, atmosféra, hvězdy, kosmonauté byli první, kdo viděli Zemi z výšky, astronomické dalekohledy. V tomto smyslu jsme rozvíjeli dle názornosti, předlohy myšlení dítěte – př. – pověz, co dělají věci: slunce, měsíc, hvězdy, míč, lampa, žárovka./ Vlak, auto, kolo, tramvaj. Drak, letadlo, pták, motýl, …/. Je důležité, aby dítě pozorovalo věci, které poznává, aby se s nimi seznamovalo, srovnávalo, hledalo.

Obrazová galerie k nahlédnutí v šatně třídy.

Miládka, Lucinka, Janička