Modrý týden

Milí rodiče,

děkujeme, že jste děti oblékli do modré barvy a my se mohli lépe ztotožnit s tématem, kterým byla voda.
Při ranním kruhu jsme zjišťovali, co všechno o vodě víme. Děti přicházely na to, že vodu potřebují nejenom lidé a zvířata, ale i stroje, rostliny atd.. Vymýšlely, kde všude voda je a jaký rozdíl je mezi řekou, rybníkem a mořem. Zařadili jsme zvířátka do slané a sladké vody a přemýšleli, jestli by chobotnice dokázala žít v rybníku a kapr v moři. Děti také přišly na to jaké následky by mohly mít odpadky naházené do vody.
Přemýšleli jsme i nad tím, proč se naší planetě říká modrá planeta a jestli je tu tedy více pevniny nebo vody. Vše jsme si ukázali v atlase a zjistili, že sladké vody je mnohem méně než té v oceánech.
Dále děti zkoušely sluchem rozeznávat zvuky, které nám připomínají déšť nebo šplouchání a určovaly, jestli je voda klidná nebo rozbouřená.
V centrech malovaly vodovkami podmořský svět a prstovými barvami dodělávaly rybky, vystřihovaly mořské hvězdice a zdobily je voskovkami. V pokusech sledovaly, jaké předměty voda nadnáší a které se ponoří ke dnu. Vytvořily si svůj podmořský svět z mušlí a kamínků nebo vyrobily barevný krunýř pro želvy z nastřihaných proužků papíru. Určovaly, co k vodě patří a co do ní určitě nedáváme. V domácnosti nám děti připravily ovocný salát :)

S pozdravem, Dorotka, Markétka a Jitka