My se máme, že se máme, že svou školku zpátky máme…

Ahoj Veverky!

Jsme tady s dalším reportem, tentokrát už ze školky. Veverky pro vás vyzkoušely a připravily několik aktivit a úkolů. Přidáte se?
Děti v ateliéru namalovaly kamarády, kteří už naši školku navštěvovat v letošním školním roce nebudou. Vystřihaly a nalepily hračky a pomůcky, které znají ze třídy. Dokonce se za hezkého počasí přesunuly na terasu.

V kostkách a v dílně vytvářely kamarády z různých materiálů. I tato aktivita se později přesunula ven.

V hudebce jsme zavzpomínali na písničku o babce a dědouškovi. Procvičili jsme tak zpěv, hru na nástrojky i předmatematické dovednosti.

I v divadle se vzpomínalo. Pohádka o Slepičce a kohoutkovi prověřila naši pamět a procvičila jazykové dovednosti. Vzpomenete si co chtěla studánka? A co švadlenka? A za co vyměnil švec střevíčky?

Ve čvtrtek jsme si připomněli zásady zdravého životního stylu. Co to znamená? No tak například to, že se pravidelně hýbeme, cvičíme a běháme, jíme ovoce a zeleninu, dostatečné odpočíváme,… Co ještě bychom měli dodržovat? Pomůžete nám to vymyslet? ,,Co můžu udělat pro to, abych byl zdravý?“

V pátek nezapomínáme na dostatek pohybu. K tomu vyhrazené dopoledne věnujeme pohybovým aktivitám v naší zahradě, protažení, míčovým hrám, prstovému cvičení, logo chvilce a dechovému cvičení s brčkem a balónky. Nezapomeňte se přidat i k této aktivitě. Můžete využít prvky na dětském hřišti, kola, koloběžky, míčové hry, běhání i turistiku.
Jelikož v zahradě budeme v červnu trávit většinu času a budeme zde i centrovat, chtěli bychom požádat o pomoc. Před zahradní slavností bychom rádi zrenovovali stoly na terase. Chtěl by se někdo z rodičů pustit do broušení a natírání stolů? Předem děkujeme.

A co nás tento týden naučil?

Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí.
Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla.
Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru.
Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem.
Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály.
Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky.
Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí
Porozumět slyšenému.
Sledovat a vyprávět příběh, pohádku.
Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího).
a mnoho dalšího.

Hezký víkend.
Míša, Saša a Lenka