Na stejné zemi co my, bydlí tu s námi stromy

Milí rodiče, milé děti,

i tento týden nás provázely stromy. Společně jsme si na stromy zahráli a řekli jsme si, proč jsou pro nás stromy důležité. V rámci centra Dramatiky se děti dozvěděly o jejich nejdůležitějším „povolání“ – fotosyntéza. Teď už víme, že bychom bez nich nemohli žít.

V centru Ateliér děti vytvářely strom za pomocí tuše, kterou rozfoukaly brčkem. Dodávaly tak stromu oxid uhličitý, který stromy vdechují zpět. Pověděli jsme si, že stromy také dýchají a svým vydechováním vytvářejí kyslík, který my nadechujeme.
V kostkách nám děti z dřevěné stavebnice a za pomocí přírodnin postavily les. Jejich úkolem bylo také vymyslet, co nám může kyslík v našem lese znázornit. Kyslík děti prozkoumávaly také v centru Pokusy a objevy, kde měly možnost pracovat s přírodninami a jedlou sodou.

Další den jsme se zaměřili, co všechno můžeme ze dřeva vyrobit. Děti po třídě hledali vše, co by mohlo být ze dřeva vyrobeno. Zaměřili jsme se především na rozvoj představivosti a jemnou motoriku. V centru Hudba děti hledaly dřevěné hudební nástroje a zkoušely si s nimi zahrát písničku ‚Sedí liška pod dubem‘. V Dílně děti měly možnost pracovat se dřevem a podle své představivosti zatloukaly hřebíky a vyráběly věci ze dřeva. Také v centru Manipulační hry děti pracovaly s dřívky a sestavovaly věci ze dřeva, které následně lepily.

Nezapomněli jsme si také zacvičit. Děti měly opět za úkol vymyslet, které dřevěné pomůcky využijeme, a tak děti vybraly, žebřiny, lavičku a židle.

V pátek jsme objevili, že se ze dřeva vyrábí také papír. V centru Pokusy a objevy děti zkoumaly, které věci jsou lehké a které těžké. Děti si hrály na badatele a měly za úkol se o tom přesvědčit na základě pokusu s miskou, normálním papírem, čtvrtkou a kartonovým papírem.

Příští týden nás čeká téma lesní zvířátka. Pokud mají doma děti nějaké lesní plyšové zvířátko, mohou si ho v pondělí přinést do školky.

Přikládáme videa, která nám pomohla přiblížit práci se dřevem. ( You tube – Jak to chodí v lese č. 1 a č. 9

Krásný víkend Vám přejí paní učitelky Veronika, Terka a Janička