Novému roku vinšujem

Milí rodiče,

Vánoce rychle utekly, a tak jsme rádi, že jsme se všichni ve školce a hlavně ve zdraví sešli. Co všechno děti dostaly pod stromeček nám předvedly pantomimou a zahráli jsme si také na návštěvy našich kamarádů, kdy jsme si popřáli do nového roku. Děti ‚se navštěvovali‘ podle zadání. V kruhu jsme si také povídali, jaký by měl být náš nový rok a co pro to můžeme udělat. Děti si opět vyzkoušely spolupracovat ve skupinkách a tentokrát měly za úkol „jaké předsevzetí bychom si mohli dát u nás ve třídě?“ A tak jsme si s dětmi stanovili předsevzetí na tento rok a zopakovali si u toho naše třídní pravidla.

Ve středu jsme přivítali Tři krále, kdy jsme se také pomalu rozloučili s vánoční dobou. Pověděli jsme si, jak to s nimi ve skutečnosti bylo. Společně jsme si zahráli divadlo, pověděli jsme si, jaká tradice se pojí ke dni Tří králů. Zaměřili jsme se na předčtenářské dovednosti, děti si zopakovaly protiklady – chudý x bohatý, dějovou a časovou posloupnost a také jsme si vyzkoušely hledat homonyma. Děti tak zjistily, že slovo ‚koruna‘ může mít i více významů (královská koruna / koruna stromu / měna). V rámci iniciálů Tří králů K+M+B, jsme si procvičili také první a poslední hlásku a společně jsme pak vymýšleli i další jména a slova na tyto hlásky.

Cestu do Betléma jsme si také vytvořili jako překážkovou dráhu. Děti vymýšlely, jaká ta cesta mohla být. Prošli jsme se po rovince, šikmé ploše, smyslovém chodníku, a také jsme přeskakovali překážky.

Týden jsme společně zakončili návštěvou nového kostela, kde na nás čekala výstava betlémů.

Příští týden nás čeká další narozeninová oslava.

Krásný víkend Vám přejí paní učitelky

Verča, Terka a Janička