Nový rok a 3 králové

Milí rodiče,

přejeme vám ještě jednou všeho dobrého v novém roce a pokračujme dále.

Tento týden jsme si ve školce hráli s novými hračkami, vyhodnotili splněná a nesplněná přání a o nových hračkách také povídali. Děti si přinesly do školky dárek, který dostali od Ježíška doma, a tento dárek krátce prezentovaly. Ostatní děti se pak dotazovaly.

Jeden den děti nastupovaly do center. V kostkách stavěly cestu pro 3 krále, v hudbě zpívaly My 3 králové, v ateliéru vytvářely koruny pro 3 krále. Mimo to děti malovaly, jaké to bylo u nich doma na Vánoce. A jako každý pátek proběhla angličtina se Stevem a Maggie.

O narozeninového hobla nepřišel ani ten, kdo se narodil v době vánočních svátků, kdy není školka.

Přejeme v novém roce ještě více vzájemného naslouchání a splněných přání.

Jana, Saša a Lenka