O moudrých dubech a nafoukaném větru

Milí rodiče,

celý tento týden nás provázela pohádka „ O moudrých dubech a nafoukaném větru, díky které jsme si naučili rozpoznat další strom  – Dub. Děti si opět vyzkoušely spolupracovat ve skupinkách a měly za úkol objevit, podle čeho dub rozeznáme. Byla to taková malá bojovka.

Kromě stromu jsme si povídali i o další hlavní postavě, kterou byli ptáci, kterých se moudré duby zastaly.  Zjistili jsme, kteří  ptáci u nás zůstávají, jak se o ně staráme a jak jednotlivé ptáky podle zpěvu poznáme. Rozvíjeli jsme tak  sluchové vnímaní, kde nám byla opět skvělou pomůckou Albi knížka.  V dílně jsme si vyrobili pro ptáčky krmítko. Ptáčky jsme také skládali a stříhali z papíru. 

Poslední postavou byl nafoukaný vítr. Připomněli jsme si, jak je důležité se k sobě hezky chovat, ale také, jakou sílu vítr může mít. Procvičili jsme si protiklady a vítr si podle síly v centrech rozlišovali a podle toho také pojmenovali. Děti se tak naučily rozeznat vánek/ vítr/ vichřici. Děti sílu větru zkoumaly v centru Voda a písek, Manipulační hry i v centru Pokusy a objevy a v centru Hudby. Děti měly samy přijít na to, jakou silou vybrané předměty rozhýbou. Samy si k tomu vybraly ruličku od toaletního papíru, papír, igelitový sáček, dřevěné kolečko a magnet.

Nezapomněli jsme také přivítat Martina na bílém koni. Společně jsme si řekli, kdo to vlastně ten Martin byl, a jaká tradice se nám k němu pojí. Cílem tohoto dne byl rozvoj předčtenářské dovednosti – posloupnost. Děti si v centru Domácnosti upekly Svatomartinské rohlíčky, v Manipulačních hrách si poskládaly koně podle předlohy a v Dílně měly možnost pracovat s alobalem a vyrobit si podkovu. Celý příběh jsme si v rámci centra dramatiky také společně zahráli.

Příští týden připomínáme vyšetření zraku dětí, které proběhne 19. 11.

Krásný víkend,
Verča, Terka, Janička