Opatření pro období zvýšeného rizika respiračních onemocnění

Vážení rodiče,

nejen v období zvýšeného výskytu respiračních onemocnění v mateřské škole dbáme na důkladné mytí rukou a úklid školy dezinfekčními prostředky. Paní učitelky mají dle Školního řádu pravomoc dítě vykazující známky onemocnění nepřijmout ke školní docházce. V případě příznaků onemocnění, které se projeví během dne vás budeme kontaktovat. Níže uvádíme 10 základních zásad, které je vhodné v tomto období dodržovat.