Počasí je na draka

Milí rodiče,

tento týden jsme navázali na předchozí téma Koloběh vody a věnovali jsme se dalšímu přírodnímu živlu – větru. Děti se v ranním kruhu vyjádřily, co pro ně znamená podzim a jak se mění jeho barvy i proměnlivé počasí. Diskuze nás zavedla k větrnému počasí a papírovým drakům. Už jste si pouštěli letos draka? V kroužku děti individuálně foukaly do peříček, ubrousků a listů formou hry i v rámci dechových cvičení, která jsou nápomocná pro správné hospodaření s dechem. Kromě toho jsme si vyzkoušeli experiment s papírovým kapesníkem. Co děti zjistily? Pokusem se děti přesvědčily, že drak by bez větru nelétal. Také jsme se více zaměřili na matematickou gramotnost dle Hejného metody. Děti po zhlédnutí krátkého příběhu ,,Prasátko Pepa – pouštění draka“ měly reagovat formou skládání správných kostiček na bílý papír. Jak jim to šlo? Zeptejte se dětí!

V centrech aktivit jsme třídili javorové listy dle velikosti, skládali jsme z barevných víček draky, procvičili jsme si jemnou motoriku tvořením ,,Dráčků panáčků“ – napichováním listů i velkých papírových i malovaných draků. V centru Ateliér jsme si vyzkoušeli novou techniku malování prstíky přes průhlednou folii. Galerie draků je k vidění na nástěnce a na síti v šatně:-)

Do pohybové chvilky jsme tento týden zařadili psychomotorický padák nejen k rozvoji koordinace a pohybu, ale i k procvičení barev a vnímání sluchem (šustění, pocit větru), zrakem (barvy), dotykem (šusťákový materiál). V pátek jsme si užili tělocvik ve třídě i procházku v okolí školky i přes nepřízeň počasí. Co jsme na procházce v parku pod stromy našli? Děti vám jistě povědí více…

Příští týden v úterý nás opět čeká návštěva solné jeskyně.

Krásně prožitý víkend přejí Anet, Monča a Jíťa