Poděkování

Děkujeme mamince Eliáše a Jiříka za koláčky na výstavu.

Saša