Podzimní tvoření, radovánky

Milí rodiče,

náměty, které jsme s dětmi vytvářeli byly dané pro stanovený věk a téměř všechny bez rozdílu rády tvoří a mají radost ze své práce. Hlavním cílem je nejen vytváření základů dovedností, návyků, ale i posílení estetického cítění a jejich všestranný rozvoj. Pracovali jsme s papírem, který lze snadno stříhat, zdobit, skládat a kombinovat s jinými materiály a proměnit v kouzelný papírový svět. S papírem jsme dělali zvířátka, děti malovaly stromy, listy, brambory, les, houby, atd.

Na další zážitky se těší Miládka, Lucinka, Janička.