Pohádka ,,O slepičce a kohoutkovi“

Milé Veverky,

Velikonoce byly hodně o vajíčkách. Všichni již určitě víte, kdo nám vajíčka dává. Jak se říká mamince, tatínkovi i jejich děťátku. Pro tento týden budeme tedy pracovat s pohádkou O kohoutkovi a slepičce. Mám pro vás několik úkolů.

 1. Úkol – četba pohádky.  Maminky, tatínci přečtěte prosím dětem tuto pohádku, cílem je seznámení s pohádkou, rozvoj sluchové percepce a sebeovládání
 2. Práce s textem. Děti pracují s porozuměním textu. Zkuste si s dětmi popovídat o tom:
 3. Co dělá švadlena?
 4. Co dělá švec?
 5. Co dělá sladovník?
 6. Kam šli slepička a kohoutek?
 7. Co je to obora?
 8. Co je to mláto?

Skládání slepičky a kohoutka z papíru. Při tomto úkolu rozvíjíme u dětí předmatematické dovednosti (geometrické tvary, počet…), rozvíjíme jemnou motoriku a fantazii.

Příprava na činnost – obdélník versus čtverec: papír A4 upravit na čtverec.

Skládáme slepičku, a kdo chce, tak klidně i kohoutka.

 • Černobílé obrázky ke stažení

Materiál k pohádce: Pokud máte možnost a chcete si pro děti vytisknout obrázky k pohádce O slepičce a kohoutkovi.

 • Skládání logické a časové posloupnosti příběhu

Dětem prosím znovu přečtěte pohádku, pak ať si obrázky prohlédnou a pokusí se je seřadit tak, jak by měly jít obrázky po sobě.

 • Vložení podbarvených obrázků, aby je mohly děti řadit
 • Aktivita s deseti piškoty – počítání předmětů, přiřazování

Co znamená rozdělit se? Co znamená rozdělit na polovinu? Počítání do deseti, přiřazování, rovnost.

K této aktivitě potřebujete deset piškotů (nebo něčeho jiného s čím se dobře manipuluje a máte to doma 10 x) Vymyslíte odpověď, jak rozdělit 5 piškotů.

Video: https://youtu.be/3qZ1XHr1i0c

 • Otázky k pohádce O kohoutkovi a slepičce

Jak děti porozuměly příběhu, rozvoj kritického myšlení, rozvoj paměti, počet, časoprostorové pojmy.

1. Kolik zvířátek v pohádce vystupuje? Počítej, můžeš je vyjmenovat.

2. Jaká povolání, jací lidé se v pohádce objevují?

3. Ke komu šla slepička k prvnímu?

4. Kdo slepičce pomohl a nic za to nechtěl?

5. Kdo asi ještě žil na dvorku se slepičkou a kohoutkem?

Odpovědi: 1. čtyři zvířátka slepička, kohoutek, kravička a prasátko

                    2. švadlena, švec, sladovník

                    3. ke studánce pro vodu

                     4. nebe, nebíčko

                     5. kravička, prasátko….

Tento týden je v duchu spolupráce s paní učitelkou Zuzkou, s kterou jsem zapojena do kolegiální podpory Hmat. Ať se Vám tvoření daří a líbí. Budeme rády, když své vypracování a plnění budete opět sdílet (tento týden ještě Saše).

S pozdravem Saša, Míša a Lenka