Příspěvek na činnost Rady rodičů 2019/2020

Prosíme o uhrazení ročního příspěvku na činnost Rady rodičů ve výši:

Kč 1.600,–/dítě na účet č. 8464671001/5500 splatného do 31. 10. 2019

Při platbě prosím uveďte stejný variabilní symbol jako u stravného 30xxxx, do poznámky připište celé jméno dítěte a třídu, kterou navštěvuje.

V případě potřeby je možné příspěvek rozdělit do dvou splátek, tj. Kč 800,– do 31. 10. a zbytek do 31. 1. 2020.

Pokud vaše dítě nastoupí v průběhu roku, platí se pouze poměrná část (Kč 160,–/měsíc docházky/dítě).

Případné dotazy směřujte na: helena.herejkova@email.cz

 

Děkujeme za spolupráci.